/

Odsłonięcie pomnika przy ul. Chełmińskiej – 1985 r.

Pakiet fotografii dokumentujących odsłonięcie Pomnika Bohaterów Walk z Faszyzmem, 12 września 1985 r. Kolekcja przekazana przez Jana Dammera.

Tablica przytwierdzona do postumentu głosi: Bohaterom walk z faszyzmem niemieckim w latach 1939-1945. Ofiarom hitlerowskiego terroru zamęczonym w więzieniach, obozach i miejscach kaźni na Ziemi Gdańskiej. Społeczeństwo Rumi w XL rocznicę wyzwolenia. Cześć ich pamięci.

Autorem projektu i wykonawcą rzeźby jest Czesław Gajda, który w swoim dorobku ma m.in. rekonstrukcję tablic pomnika Jana III Sobieskiego w Gdańsku czy statuetki Złotych Lwów (nagroda Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych).

Obok właściwego pomnika znajdowało się osiem zabudowanych urn w formie łusek artyleryjskich, w których umieszczono ziemię z Rumi, Łężyc, Zbychowa, Kępy Oksywskiej, Piaśnicy, Stutthofu, Westerplatte i Helu.

Dariusz Rybacki