/

Rycina Wiktora Gosienieckiego

Jedną z najbardziej znanych rycin przedstawiających kościół cysterski w Rumi jest autolitografia Wiktora Gosienieckiego z lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Wiktor Gosieniecki (1876-1956) był malarzem, grafikiem, konserwatorem zabytków i pedagogiem. W jego bogatym dorobku znalazły się m.in. autolitografie zgromadzone w cyklu „Zabytki sztuki rodzimej Polski Zachodniej”. Wydawane w połowie lat dwudziestych zeszyty były efektem podróży po ówczesnych województwach: śląskim, poznańskim czy pomorskim. Celem Gosienieckiego było dokumentowanie w formie graficznej najcenniejszych zabytków architektonicznych regionów, w których się pojawiał.

Na jego ścieżce znalazła się też Rumia ze swoim cysterskim kościołem o średniowiecznym rodowodzie. Malarz odmalował obiekt na kamieniu litograficznym, pozostawiając potomnym jeden z najcenniejszych wizerunków lokalnego zabytku.

Autolitografia Wiktora Gosienieckiego od lat dziewięćdziesiątych zdobi tablicę informacyjną znajdującą się przy ruinach kościoła. Wielokrotnie prezentowano ją także w publikacjach związanych z Rumią, zazwyczaj przekręcając nazwisko twórcy, podpisując go jako Wiktor Gościemierski (sic!).

Dariusz Rybacki

Dodaj komentarz