/

Znaleziska przedhistoryczne z terenu Rumi

Rytualnie zagięty miecz znaleziony na terenie cmentarzyska kultury oksywskiej, fot. Alfons Kleina, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej odnaleziony na terenie Rumi, fot. Janusz Podgórski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1985 r.
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej odnaleziony na terenie Rumi, fot. Alfons Kleina, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1972 r.
Grób skrzynkowy kultury pomorskiej odnaleziony na terenie Rumi, fot. Alfons Kleina, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 1971 r.
Grot oszczepu znaleziony na terenie cmentarzyska kultury oksywskiej, fot. Alfons Kleina, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Wycieczka uczniów Szkoły Powszechnej w Rumi do stanowisk archeologicznych w lasach w pobliżu Rumi, 25 czerw
Szkielet kultury wielbarskiej (Biała Dama) odnaleziony w Rumi
Najstarsza rumianka, szkielet młodej kobiety (20-31 lat) kultury wielbarskiej, fot. Dariusz Rybacki
Popielnice kultury pomorskiej odnalezione w Rumi
Popielnice kultury pomorskiej odnalezione w Rumi (2)
Ozdobna klamra do pasa (kultura oksywska) znaleziona w grobie jamowym w Rumi
Jedna z urn twarzowych odnalezionych na terenie Rumi, fot. ze zbiorów Miejskiego Domu Kultury w Rumi
Grób skrzynkowy z popielnicą, kultura pomorska, Rumia, 1971 r.
Gliniany kubek (kultura oksywska) znaleziony w grobie jamowym w Rumi
Gliniana szkatułka (kultura oksywska) znaleziona w grobie jamowym w Rumi
Broń, zapięcie i naczynia kultury oksywskiej odnalezione na terenie Rumi
Wykopaliska archeologiczne na terenie cmentarzyska kultury oksywskiej, fot. ze zbiorów MDK Rumia
Wykopaliska archeologiczne na terenie cmentarzyska kultury oksywskiej, fot. ze zbiorów MDK Rumia

Dariusz Rybacki

Dodaj komentarz