/

Z archiwum rodziny Detlaf

Zdjęcia i dokumenty dokumentujące przedwojenne, okupacyjne i powojenne dzieje rodziny przekazane przez rodzinę Detlaf.

Dom przy ul. Sobieskiego
Dom przy ul. Sobieskiego (tryptyk)
Zdjęcie – rodzina Detlaf, w tle Sobieskiego
Rodzina Detlaf, w tle ulica Sobieskiego (wysokość szkoły)
Stanisław Detlaf – świadectwo odpis
Teresa Rozalia Bielinska – świadectwo, szkoła Rumia
Zaświadczenie o służbie wojskowej Stanisław Detlaf
Dokumenty budowlane
Akt notarialny
Dom przy ulicy Sobieskiego
Wezwanie z czasów okupacji
Karta repatriacyjna
Plany budowy domu
Świadectwo ukończenia szkoły powszechnej w Zagórzu
Legitymacja wystawiona przez Kierownictwo MW
Świadectwo kursu kreśleń mechanicznych
Stanisław Detlaf – dokumenty

Dariusz Rybacki