/

Projekt linii kolejowej przez Rumię-Zagórze (1870 r.)

Projekt linii kolejowej z Archiwum Państwowego w Gdańsku (oddział w Gdyni) z oryginalnym podpisem Augusta Skalweita, głównego inżyniera całego przedsięwzięcia.

Dariusz Rybacki