/

Pruskie pocztówki przedstawiające Hotel Claassen i Auerhahn

W bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Schmelthal, po drugiej stronie szosy (obecnie ulica Sobieskiego), znajdował się kompleks hotelowy niejakiego Eduarda Claassena, nazwany od nazwiska właściciela Hotelem Claassen. Niewiele wiadomo o założycielu obiektu będącym najprawdopodobniej jednym z najważniejszych lokalnych przedsiębiorców. Niezależnie od wątpliwości rodowodowych Eduard Claassen z całą pewnością był zręcznym przedsiębiorcą, a jego obiekty cieszyły się dużym uznaniem wśród turystów. Miał też zmysł, który dzisiaj nazwalibyśmy marketingowym. Posiadał bowiem własną drukarnię, która pozwalała mu publikować kolorowe pocztówki stanowiące praktyczną reklamę jego przybytków. Wiele z nich przetrwało do naszych czasów, stanowiąc bezcenne źródło dla badaczy dziejów Rumi. Kompleks hotelowy Claassena przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego składał się początkowo z kawiarni ogrodowej i budynku noclegowego, do których w 1903 roku dobudowano efektowną dwupiętrową willę. Ta ostatnia przetrwała zresztą do naszych czasów i wciąż spełnia funkcje hotelowe jako tzw. Biały Dworek (ul. Sobieskiego 16). Dzięki zachowanym wzmiankom prasowym wiadomo też, że od 1910 roku w Hotelu Claassen funkcjonował punkt informacyjny i noclegowisko organizacji krajoznawczej Der Deutsche Heimatbund für den Osten[2].

Drugim wzmiankowanym już obiektem należącym do Eduarda Claassena była restauracja leśna o nazwie Auerhahn (pol. „Głuszec”) zlokalizowana przy brukowanej drodze łączącej Zagórze ze Zbychowem, mniej więcej na wysokości ulicy świętego Józefa. Dzięki zachowanym fotografiom wiadomo, że był to niewielki drewniany budynek położony tuż przy drodze leśnej. Atrakcją restauracji była wspomniana już wcześniej wysoka wieża widokowa, z której roztaczał się widok zarówno na dolinę Szmelty, jak i Zatokę Gdańską. Jej wizerunek zachował się na nielicznych materiałach graficznych oraz w opisach – m.in. pisemnej relacji z wycieczki gdańskiego Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego w rejon Zagórza i Szmelty[3].

W bezpośrednim sąsiedztwie restauracji Auerhahn znajdował się także okolicznościowy głaz otoczony słupami połączonymi łańcuchem. Obiekt ten przetrwał do czasów współczesnych i jest w zasadzie jedyną pamiątką po dawnym leśnym przybytku Claassena.


[1] https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=CLAASSEN%2C_firma_handlowo-przemys%C5%82owa

[2] Die Presse, nr 175, 29 lipca 1910 r., s 7. 

[3] Wycieczka po Zagórzu w 1907 r., za Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, Danzig 1908 s. 35.

Hotel Claassen (Biały Dworek) na pocztówce z pocz. XX w.
Hotel Claassen (przed przebudową) na pocztówce z pocz. XX w.
Pocztówka z 1899 roku – Hotel Claassen, Auerhahn, wieża widokowa
Leśna restauracja Auerhahn na pocztówce z pocz. XX wieku
Leśna restauracja Auerhahn na pocztówce z pocz. XX wieku, zbiory K. Klawiter
Leśna restauracja Auerhahn na pocztówce z pocz. XX wieku

Dariusz Rybacki