/

Trzy pocztówki okupacyjne ze zbiorów UM Rumia

Trzy pocztówki okupacyjne z archiwum Urzędu Miasta Rumi.

Pocztówka nr 1

Pocztówka przedstawia “piękną” Dolinę Zagórskiej Strugi (nazywaną wówczas Doliną Szmelty) widzianą najprawdopodobniej z południowego stoku Góry Markowca. Na odwrocie znajdują się pozdrowienia. Pocztówkę wysłano 12 maja 1943 z urzędu pocztowego w Pucku (fragment stempla). Adresatką wiadomości była p. Maria Weinar mieszkająca w Krakowie. Nadawcą nieznana z nazwiska “Sofie” (czyli Zofia).


Pocztówka nr 2

Pocztówka przedstawia widok na Górę Markowca, ujawniając przy okazji jak nazywane było wzniesienie w 1943 roku (“Bethke Berg”), szpaler drzew w tle wyznacza położenie dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Na odwrocie pocztówki znajdują się życzenia wielkanocne napisane w języku polskim. Nadawcy wiadomości martwią się o adresatkę, gdyż piszą: “Co się u Pani dzieję? Nic teraz Pani do nas nie piszę i mąż ani także nie. Proszę o kilka słów”. Kartka wysłana została 26 kwietnia 1943 roku (napisana dzień wcześniej).


Pocztówka nr 3

Pocztówka przedstawia zabudowania Doliny Zagórskiej Strugi (nazywanej Doliną Szmelty). Niezwykle ciekawy jest opis na odwrocie pocztówki. Napisano go po polsku, autor (lub autorka) wymienia nazwiska znanych wówczas mieszkańców Zagórza i Szmelty. Cały tekst brzmi: “Rumia – Zagórze, dn. 16/6.42 Z naszej bardzo pięknej doliny przesyłam (…) ucałowanie rączek i serdeczne pozdrowienia. Również pozdrawiają Riebandtowie, Kuptzowie (…), Czesia i Wiktor. Czuję się tu jak w domu, szkoda że jutro już muszę się ze wszystkimi na zawsze pożegnać”. Adresatką pocztówki była pani Stanisława Weinar (Weiner?) z Krakowa. Ciekawostką jest też 6-fenigowy znaczek z podobizną Adolfa Hitlera i napisem “Rzesza Niemiecka”.

Dariusz Rybacki