/

Zdjęcia i pocztówki przedstawiające przedwojenny dworzec w Rumi-Zagórzu

Materiały przedstawiające budynek przedwojennego dworca w Rumi-Zagórzu. Jego budowę zakończono w 1916 r., obiekt został zniszczony w wyniku działań wojennych w marcu 1945 roku. Więcej o historii dworca i kolei w Rumi: K. Labudda, “Dzieje kolei w Rumi” [w:] Świat kolei, 10/2004, s. 24-31.

Dworzec w okresie międzywojennym
Dworzec w okresie międzywojennym
Dworzec ok. 1940 r.
Dworzec ok. 1940 r.
Dworzec, datowanie nieznane (okres okupacji?)

Dariusz Rybacki