/

Rumia w poł. lat 90-tych w obiektywie M. Cieślaka

Pakiet fotografii przedstawiających Rumię w połowie lat dziewięćdziesiątych. Autor: M. Cieślak. Ze zbiorów L. Bacha, MDK Rumia. Digitalizacja: Maksymilian Bronk.

Dariusz Rybacki