/

Rycina Wiktora Gosienieckiego

Jedną z najbardziej znanych rycin przedstawiających kościół cysterski w Rumi jest autolitografia Wiktora Gosienieckiego z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wiktor Gosieniecki (1876-1956) był malarzem...

Znaleziska przedhistoryczne z terenu Rumi

Rytualnie zagięty miecz znaleziony na terenie cmentarzyska kultury oksywskiej, fot. Alfons Kleina, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Grób skrzynkowy kultury pomorskiej odnaleziony na terenie Rumi, fot. Janusz...

Dwa widoki osiedla kolejowego w Janowie

Poniżej można znaleźć dwa widoki przedstawiające osiedle kolejowe zlokalizowane w Rumi Janowie. Jedno pochodzi z Orędownika Ostrowskiego z 1939 roku, pochodzenie drugiego jest (póki co) nieznane. Reklama...

Dokumentacja “banditen Siedlung” (osiedla w Zagórzu) – 1942-43 r.

Luźne dokumenty dot. okupacyjnego osiedla zbudowanego w 1943 roku w Zagórzu. AP w Gdańsku /o. w Gdyni.

Kiedy w Zagórzu leczono alkoholików…

Pod koniec XIX wieku dolina Zagórskiej Strugi stanowiła częsty cel wycieczek turystów oczarowanych lokalnymi krajobrazami, klimatem i gościnnością mieszkańców. Wytchnienia w Zagórzu i Szmelcie szukali jednak...

Oooops!

You don't have any modules yet. Hurry up and create your first module.